Samhain
2011
San Eagrán seo
Baile

Ó am go ham cloistear an nath ‘Ba é seo an tOireachtas ab fearr riamh’. Bíodh seo fíor bréagach - agus ní féidir go mbeadh sé i gcónaí fíoraithe - bhí sé le cloisint i mbliana arís. Ach is cinnte go gciallaíonn seo go raibh scoth Oireachtas againn i gCill Airne. Bua mór nárbh ghá ach siúlóid cúpla nóiméad faoin aer chuig The Brehon chun teacht ar na comórtais ardáin agus go raibh gach eile faoi aon dian an INEC ollmhóir. Ní sin amháin ach go raibh an tÓstán Gleneagle féin faoin aon dian sin. Is fánach an áit a mholfadh fir tacsaí cursaí ach is as béal duine díobh a chuala an fhianaise cinnte go mba chun tairbhe an bhaile féin an tOireachtas. I gcomhrá leis dúirt go raibh bliain fhíormhaith acu sa bhaile agus liostáil na mórimeachtaí a choinnigh an méadar aige féin ag ticeáil go beo - an galf, na rásaí, Summerfest, srl. Go sonrach ina measc ‘the Irish event’. Ní thógfaidh Liam Ó Maoladha sin air sílim mar ní le haon dímheas ach a mhalairt a mhol sé na buntáistí eacnamúla a bhain an baile as na mílte de lucht freastail na seachtaine.

Cad eile a chuaigh i bhfeidhm ar dhaoine? Gan dabht na sluaite den óige, déagóirí go háirithe agus iad ag spaisteoireacht thart nó ag glacadh páirte sa réimse mór comórtas nó taispeantas. Bhí 40 comórtas ar fad ar chlár na féile. Gnéithe eile líon na n-iomaitheoirí a bhí ‘istigh’ ar na comórtais sean-nóis damhsa agus scéalaíochta ar fhianaise go bhfuil ‘sean’ nuachruthaithe agus beo beathach, agus gan dabht 1,400 duine a d’éist leis na fonnadóirí i gComórtas Chorn Uí Riada sa halla. Ach bhí chomh maith ar an imeall na taispeántais, na seoltaí leabhar agus dlúthdhioscaí, na léachtaí, na siompóisiamaí, na cruinnithe, srl. Léiriú ar bheocht na teanga na seastáin éagsúla in ollhalla na dtaispeántas agus idir eolas, comhairle agus léirithe sna modhanna teicniúla is nua-aimseartha orthu agus, gan amhras, ‘freebies’ le haimsiú.

Bua mór na hócáide go gcastar na cairde ó gach cearn na hÉireann agus ón iasacht ar a chéile - atmaisféar clainne gaeil le mothú. Moladh mór do Liam, Emer, Loretta agus Máirín i gcroílár an tsaothair uile agus dóibh siúd uile a chuidigh leo.

Oíche Dé Sathairn bhronn RTÉ Raidió na Gaeltachta gradam speisialta ar an amhránaí Seán Ó Sé as Corcaigh mar aitheantas ar an obair mhór atá déanta aige le ceol, teanga agus cultúr na tíre a chur chun cinn. Le linn Chorn Uí Riada, á bhí á chraoladh beo ón INEC i gCill Airne ar Raidió na Gaeltachta, bhronn Peadar Ó Riada pictiúr leis an ealaíontóir Liam O’Neill ar Ó Sé, agus léigh sé dán faoi a bhí cumtha aige don ócáid. Bhí Seán Ó Sé ar dhuine de bhaill an ghrúpa Ceoltóirí Chualann a bhunaigh athair Pheadair, Seán Ó Riada. Is dlúthchairde iad Ó Sé agus Peadar Ó Riada ó shin, agus is iomaí togra ceoil a thug siad faoi le chéile chomh maith.

Le linn a chuid cainte, mhol Peadar Ó Riada flaithiúlacht Uí Shé agus dúirt fear uasail agus laoch a bhí ann. Mhol sé binneas a chuid amhránaíochta, a scil sa scéalaíocht, a chumas mar mhúinteoir agus chríochnaigh sé le beannacht air.

Seán Ó Sé, a dhaoine uaisle, is ainm don tréanfhear
Is cuirídh roimis fáilte le grá is gach dea-mhéine
Is impím ar Mhuire, ar Fhionnbarra, is Gobnait Naofa
É chaomhnú ‘nár bhfochair, gurb fada buan a thréimhse.

Tá slám grianghraf againn anseo díbh a thabharfaidh blaisín de mhórócáid agus ceiliúradh seo na Gaeilge. Bigi ag reiteach le haghaidh Leitir Ceanainn 2012!

Torthaí uile na gcomórtas le fáil ag www.antoireachtas.ie

ÚNA UACHTARÁIN: Scíste seal á ghlacadh ag Uachtaran Oireachtais 2011, Una Ui Lachtnáin.