Meitheamh 2011
San Eagrán seo
Oireachtas
AN TÉ AB ÓIGE: Ní dóigh linn go dtógfaidh na daltaí ‘Gleóacha’ scoile seo orainn é má chuirimid Mícheál os bhur gcomhair mar an té ab óige ar fad agus é ag bronnadh Gradaim Ghleo 2011

Bhronn an craoltóir agus tráchtaire spóirt, Mícheál Ó Muircheartaigh, Gradam GLEO 2011 Fhoras na Gaeilge ar sheacht gcinn déag de scoileanna i bPáirc an Chrócaigh an mhí seo caite. Bronntar Gradaim GLEO mar aitheantas ar scoileanna a léirigh ceannródaíocht i gcur chun cinn na Gaeilge labhartha sa scoil agus i measc an phobail le bliain anuas. Roghnaítear na scoileanna mar gheall ar a gcuid nuálachais agus cruthaitheachta agus fuair seacht gcinn déag de scoileanna duais €3,000 /£2,000 i mbliana le caitheamh ar acmhainní agus imeachtaí Gaeilge don scoil.

“Is iontach an spreagadh na gradaim seo ag múinteoirí agus daltaí araon," arsa Mícheál Ó Muircheartaigh, "bealaí suimiúla a lorg chun labhairt na Gaeilge a chur chun cinn sa scoil. Is cinnte go mbaineann na daltaí níos mó spraoi as an nGaeilge agus cothaíonn sin gean ar an nGaeilge arís sna blianta atá amach rompu."

Chuir 54 scoil ar fud oileán na hÉireann isteach ar chomórtas GLEO i mbliana agus thug moltóirí neamhspleácha cuairt orthu uilig gur roghnaíodh seacht gcinn déag de na scoileanna ab fhearr ar bronnadh gradaim orthu ag an searmanas. Bhí láithreáin gréasáin, drámaí agus seónna puipéadóireachta, tráth na gceist agus díospóireachtaí bríomhara roimh na moltóirí sna scoileanna gan ach roinnt dá raibh á eagrú trí Ghaeilge a lua.

"Creidim go láidir go bhfeicfear toradh na n-iarrachtaí a rinneadh sna scoileanna ar fad sna blianta atá romhainn," arsa Ferdie Mac an Fhailigh, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge. “Ní foláir an Ghaeilge labhartha a chur chun cinn má táthar le cur le líon na nGaeilgeoirí atá ann faoi láthair agus súil againn chomh maith go dtabharfaidh siadsan ar aghaidh í don chéad ghlúin eile ina ndiaidh."

Tá gach bunscoil agus iar-bhunscoil Bhéarla ina múintear an Ghaeilge i dteideal cur isteach ar ghradaim GLEO.

BUAITEOIRÍ GHLEO 10/11


Bunscoileanna

Bunscoil Ard Naomh Chaitríona, Ard Mhacha
Scoil Mhuire, An Craoslach, Tír Chonaill
Bunscoil an Chroí Ró-Naofa, An Ómaigh, Co. Thír Eoghain
Scoil Náisiúnta Shóisearach Ráth Tó, Rath Tó, Co. na Mí
Scoil Naomh Colmcille, Cnoc Liamhna, BÁC
Scoil Náisiúnta Naomh Michíl, Baile Formaid, BÁC 10
Scoil Náisiúnta Chiaráin Naofa, Cill Chainnigh
Scoil Mhuire, Baile an Chollaigh, Corcaigh
Scoil Mhuire, Leacht Uí Chonchúir, Co. an Chláir
Scoil Náisiúnta Réalt na Mara, Dún Dealgan, Co. Lú

Iar-bhunscoileanna

Scoil Cailíní Mhuire na Trócaire, Bóthar Bilston, Béal Feirste
Scoil na Mainistreach, An tIúr, Co. Ard Mhacha
Coláiste na n-Ursulach, Bóthar Fhionnasclainn, Sligeach
Meánscoil Chlochar na Toirbhirte, Durlas, Co. Thiobraid Árann
Pobalscoil Mhóta, Móta, Co. na hIarmhí
Coláiste Pobail na Mainistreach, Cill Mhantáin
Meánscoil Réalt na Mara, Co. Phort Láirge