Meitheamh 2011
San Eagrán seo
Oireachtas

Bliain ar leith atá inti d'Eimear Ní Chonaola, léitheoir nuachta TG4, a bhí ina cathaoirleach i mí Feabhra ar an gcéad díospóireacht teilifíse i nGaeilge riamh idir ceannairí na bpáirtithe polaitíochta agus atá tar éis trí cinn de ghradaim cumarsáide náisiúnta a thabhairt léi anois. Rug Eimear gradam Gala Gael Star na bliana seo léi, chun tosaigh ar Dhaithí Ó Sé, Aoibhinn Ní Shúilleabháin agus Síle Seoige, ag Gradaim Chumarsáide an Oireachtais i gcomhar le Gala a bhí ar siúl in Óstán Meyrick i nGaillimh anocht (Dé hAoine, an 27 Bealtaine). Is uirthi a bronnadh (don dara bliain as a chéile) an gradam do Phearsa Teilifíse na Bliana chomh maith agus is í a ghlac thar ceann fhoireann Nuachta RTÉ/TG4 le gradam speisialta mar gheall ar bheartaíocht barr feabhais sa chraoladh ar an gcéad díospóireacht teilifíse i nGaeilge idir ceannairí na bpáirtithe polaitíochta le linn fheachtas an olltoghcháin 2011.

Ba í an Láithreoir Teilifíse Maura Derrane a chuir Gradaim Chumarsáide an Oireachtais i gcomhar le Gala i láthair. Oireachtas na Gaeilge a eagraíonn na Gradaim d'fhonn ceiliúradh a dhéanamh ar na láithreoirí teilifíse agus raidió, aisteoirí, iriseoirí agus lucht déanta clár a bhfuil cion thar na bearta déanta acu sna meáin chumarsáide Gaeilge le bliain anuas.

“Tá an-ríméad orm faoi na gradaim seo,” arsa Eimear Ní Chonaola. “Is iontach an bhliain agam í go dtí seo, díospóireacht na gceannairí i mí Feabhra agus na gradaim seo anois - cúis bhróid dom gan dabht. Tá mé ag freastal ar Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais i gcomhar le Gala le blianta agus is mór an onóir dom na gradaim seo a bhreith abhaile liom anocht. Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh le gach duine a vótáil ar mo shon maidir le gradam Gala Gael Star na bliana agus leis an bhfoireann uilig i Nuacht RTÉ/TG4 a rinne éacht ceart san obair ar dhíospóireacht cheannairí na bpáirtithe polaitíochta agus ar fheachtas an olltoghcháin," a deir sí.

Is é craoltóir na mblianta fada, Mícheál Ó Muircheartaigh, a fuair an Gradam Saoil i mbliana mar gheall ar a bhfuil déanta aige ar son na craoltóireachta agus ar son na Gaeilge le tamall fada anuas.

Thug an léiriú de chuid Magamedia, Corp Agus Anam, dhá ghradam leis; an ceann do Shraith Teilifíse na Bliana agus an ceann d'Aisteoir na Bliana a bronnadh ar Dhiarmuid de Faoite mar gheall ar a chuid aisteoireachta i bpáirt an tuairisceora nuachta, Cathal Mac Iarnáin. Is í Eibhlín Ní Chonghaile in RTÉ Raidió na Gaeltachta a bhuaigh an gradam do Láithreoir Raidió na Bliana agus Rónán Mac Aodha Bhuí ón stáisiún céanna a thug leis an gradam do Chlár Raidió na Bliana mar gheall ar an gclár lár tráthnóna ‘Rónán Beo @ 3’.

Is ar Eoghan Ó Néill, eagarthóir Nuacht 24 a scríobhann don nuachtán Gaelscéal freisin a bronnadh an gradam d'Iriseoir na Bliana agus is é Alan Titley Colúnaí na Bliana mar gheall ar a chuid saothair don Irish Times sa cholún ‘Crobhingne’.