Meitheamh 2011
San Eagrán seo
Fáilte go Saol

Comhar na gConallach!

Bhí lá mór i mBaile Átha Cliath an mhí seo caite nuair a tháinig níos mó ná cúig mhíle duine go Gairdíní Uíbh Eachach (Iveagh Gardens) ag tabhairt tacaíochta do Dhún na nGall Beo! Seo an darna bliain as a chéile ar a eagraíodh an lá spraoi, taispeántais agus ceol seo le daoine a mhealladh ar an gcuid laethe saoire ó thuaidh go Sléibhte Mhaorga Thír Chonaill. Bhí ionadaíocht láidir ag an seastán Gaeltachta ann mar atá léirithe sa ghrianghraf seo.

Ó Chlé: Siobhán Ní Churraighín, Oideas Gael; Michael Ring, Aire Stáit Turasóireachta; Cáitlín Neachtain, CONCOS; Máire Áine Gardiner, Fáilte Éireann Dhún na nGall agus Réamonn Ó Ciaráin, Gael Linn.

Duais Gaeleagrais Buaite ag Comhairle

Bhronn Comhar Naíonraí na Gaeltachta teastais Fetac Leibhéal 5 i Saibhriú na Gaeilge agus Sochtheangeolaíocht agus an Páiste ar oibrithe naíonra, idir Príomh-Stiúrthóirí, Stiúrthóirí agus Ionadaithe Naíonra as ceantar Chonamara, in Óstán Chois Fharraige an tseachtain seo caite. Tá naíonraí Chomhar Naíonraí na Gaeltachta dírithe ar luathoideachas den scoth trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil i naíonraí Gaeltachta. Sa phictiúr chomh maith tá Peadar Ó Maoláin, Údarás na Gaeltachta, Mairéad Mac Con Iomaire, Bainisteoir Chomhar Naíonraí na Gaeltachta, Máire Ní Mhainín, Údarás na Gaeltachta, Máire Feirtéar, Teagascóir agus Bríd Ní Mhaoildhia, Oifigeach Forbartha.

Saibhriú agus Caomhnú Teanga sna Naíonraí Gaeltachta

Duais Gaeleagrais

Bhronn Seán Ó Ceallaigh, Cathaoirleach “An Clár as Gaeilge Teo”, duais Gaeleagras na Seirbhísí Poiblí i gComórtas Ghlór na nGael 2010 ar Mhéara an Chláir an Comhairleoir Criostóir Mac Cruitín in Áras Contae an Chláir an tseachtain seo caite. Ag labhairt ag an mbronnadh, dúirt an tUas. Ó Ceallaigh “Ba mhaith liom ár mbuíochas a ghabháil leis an gComhairle as ucht an chomhoibriú atá déanta acu thar na blianta. Gan tacaíocht áitiúil cá mbeadh ár bhféiltí?” “Tá moladh ar leith ag dul d’Emer Ní Fhlaitheartaigh, Oifigeach Ghaeilge na Comhairle. Le tamall maith anois, tá a fhios ag éinne atá ag lorg eolais nó cabhair ó thaobh na Gaeilge de gur féidir scairt ar Emer. Is iomaí imeacht atá forbartha agus feabhsaithe aici: ina measc Seachtain na Gaeilge (an ceann is mó taobh amuigh den phríomhchathair!), Coiste Logainmneacha, Fóram Gaeilge an Chláir, Filí an Chláir, Fléadh Nua, Ciorcal Cainte, Fóram óige an Chláir. Bíonn ranganna ar siúl aici go rialta.” “Tugann Scéim deontais na Comhairle deis d’ócáidí ar nós Féile na hInse, Féile Scoildrámaíochta agus Scléip an tSamhraidh imeachtaí d’ardchaighdeán a chur ar fáil trí Ghaeilge don aos óg sa Chontae. D’éirigh thar barr le Baile na hInse i gComórtas Ghlór na nGael le roinnt blianta agus táim cinnte gur aithin na moltóirí an nasc láidir idir An Clár as Gaeilge agus Comhairle Contae an Chláir” . Dúirt an Méara mar fhreagairt go raibh gradaim mar seo an-tábhachtach don Chomhairle agus do na daoine a bhí ag obair inti. Tá an-chuid oibre ar siúl ag an gComhairle o thaobh cur chun cinn na Gaeilge de, agus is aitheantas é an gradam seo ar an obair seo. “Beidh an gradam ar taispeáint i bhForhalla Áras Chontae an Chláir, áit gur féidir leis an pobal atá ag teacht isteach a thábhacht a aithint”, arsa an Méara.

Seán Ó Ceallaigh, Cathaoirleach “An Clár as Gaeilge Teo.” ag bronnadh Gradam Gaeleagras na Seirbhísí Poiblí i gComórtas Ghlór na nGael ar Mhéara an Chláir

Criostóir Mac Cruitín in éineacht le Clr. Pádraigín Mac Cárthaigh; Emer Ní Fhlaitheartaigh, Oifigeach Gaeilge Chomhairle Contae an Chláir agus Tom Coughlan, An Bainisteoir Contae.

Gradam na Gaeilge 2011

Bhronn Banc na hÉireann Gradam na Gaeilge, ar bheirt scoláirí de chuid Choláiste na hOllscoile Corcaigh an mhí seo caite. Is iad Caoimhín Ó Muireasa agus Ruth Nic Ginneá a bhain an Gradam amach i mbliana. Tá an duais de €1,000 urraithe ag Banc na hÉireann. Mheas na moltóirí gur chóir an duais a roinnt de bharr chumas na beirte. Thaispeáin Caoimhín agus Ruth díograis nach beag i gcaitheamh na bliana maidir leis an nGaeilge a chur chun cinn i dtimpeallacht na hOllscoile. Ba iad Meadhbh Harrington agus Vivienne Cremin, Banc na hÉireann, a dhein an bronnadh ag ócáid speisialta a eagraíodh sa Seomra Caidrimh. Bhronn Dr Caitríona Ó Dochartaigh Roinn na Sean- agus Meán-Ghaeilge, scoláireachtaí ar áitritheoirí an Ionaid Chónaithe, Áras Uí Thuama ag an ócáid chéanna.Reáchtáladh an Gradam faoi choimirce Choiste Gnó Bhord na Gaeilge, COC. Ba iad an Dr Caoimhín Ó Muirigh (Roinn na Sean- agus Meán-Ghaeilge), Siobhán de Paor (Coiste Gnó Bhord na Gaeilge) agus Claire Ní Mhuirthile (Ionad na Gaeilge Labhartha) a bhí mar mholtóirí.

GRADAMÓIRÍ 2011: Ón dtaobh clé:Vivienne Cremin, Banc na hÉireann, Caoimhín Ó Muireasa, Buaiteoir, Ruth Nic Ginneá, Buaiteoir, Maedhbh Harrington, Banc na hÉireann

Seolséidte

Séan Ó Labhraí, Príomh-fheidhmeannach, Údarás na Gaeltachta Rory McCartha, Bainisteoir Stiúrtha, Sidheán Teo Dónal Ó Liatháin, Údarás na Gaeltachta agus John Allen, Western Development Commission, ag Aerfort Chonamara ag seoladh inneall dóiteáin nua-dheartha ag Sidheán Teo, atá tógtha go speisialta don margadh eitlíochta. Tá an t-inneall dóiteáin seo, atá deartha go speisialta, á sholáthar ag an chomhlacht chuig Aerfort Bhaile Mhanchain. Déanann Sidheán Teo, atá lonnaithe ar an Spidéal, dearadh agus táirgeadh ar réimse d’fheithiclí Inneall Dóiteáin do mhargadh na hÉireann agus na Breataine. Tá 28 duine fostaithe ag an gcomhlacht faoi láthair agus tá súil acu go dtiocfaidh fás ar an margadh atá acu sa Bhreatain.

Cá bhfuil Tony Mangan anois!

Tá Tony ag rith mórthimpeall an domhain faoi láthair. Buail isteach go dtiocfá air agus a chuid eachtraí á mblogáil go rialta aige ag www.worldjog.com

Tá 183 laethanta curtha de anois agus 8.065cm nó 5,011.5 míle rite.

Éigse Willie Clancy, Miltown Malbay

02 - 10 IÚIL 2011
Suíomh: www.willieclancyfestival.com

Campa Samhraidh

Irish Language Summer Camp

Primary School Children
Cavan – Backyard – An Cabhán
(just off Ballinagh Road)
11th – 15th July / Iúil 2011
9.30am - 2.00pm
Táille/Fee: (1) child €50 (2) €80 (3) €100 (Family Rates)
Béim ar an Ghaeilge Labhartha tríd an Ealaíon, Spraoi agus Gníomhaíochtaí
Emphasis on spoken Irish through the Arts, Sports, Fun and Activities
Tuilleadh Eolais / Further Info: (049) 437 1530 or (087) 640 1682 & http:// forum.cavancommunity.ie/Glorbhreifne/
This camp is part funded by the annual St. Patrick’s Day Collection agus Foras na Gaeilge

Irish Language Summer Scheme for children

Coláiste Shliabh gCuilinn, an Irish Language Summer Scheme for children, will be held this year in Dromintee GAA clubrooms from 25th July - 5th August.
It runs from 9.30 - 2pm Monday to Friday and children participate in Irish language classes, music and dancing classes, games and sports.
The college has been running successfully for 7 years. It is open to children aged 7 - 12 yrs old and costs £50 per child.
For further information, contact Edel on 077 4552 1428 or visit http://colaisteshliabhgcuilinn.weebly.com or Facebook

Baile Átha Buí le Gaeilge.

Nuachtlitir Meitheamh 2011
http://www.athbui.com/
Ba mhaith linn an r-liosta postála atá againn a mhéadú.
Le bhur dtoil, seol an nasc seo ar aghaidh chuig do chairde.

Deas agus Deisbhealach

Is áit iontach deas í Culaigne i dTuaisceart Chontae Lú.
B'fhiú go mór do Ghaeilgeoirí cuairt a thabhairt ar an cheantar sna tráthnónta fada samhraidh seo.
Cuireann bunadh na háite fearadh na fáilte roimh chuairteoirí i gcónaí:

Ciorcal Comhrá

Cairlinn: Oíche Chéadaoin ar 7 pm
Dan’s Cafe
Cairlinn
Eolas: 00 353 87 2287996

Bígí Cainteach

Ciorcal Comhrá eile i nDún Dealgan: Oíche Chéadaoin ar 8 pm
Teach tábhairne ‘The Bartender’
Sráid na Páirce
Dún Dealgan
Eolas: Tamara O’Connell
oconnelltamara@yahoo.ie

Ceann eile fós

Ciorcal Comhrá: Ó Méith Mara: Déardaoin ar 8 pm
Teach Tábhairne ‘Cornamucklagh House’
Corr na Muclach
Ó Méith
Eolas: Neville Mac Cana
00 353 86 6003935
00 44 78 5823 0313

Campaí Samhraidh Ógras

Beidh Campaí Samhraidh ag Ógras, an eagraíocht óige Gaeilge is sine, ar fud na tíre i mí Iúil agus i Mí Lúnasa. Tabharfaidh na campaí seo, urraithe ag Foras na Gaeilge, deis do dhaoine óga a gcuid Gaeilge a chleachtadh i dtimpeallacht thaitneamhach, spórtúil, spraíúil. Ar chlár an champa beidh réimse leathan d'imeachtaí idir spóirt, ceol, drámaíocht, rince, ealaín, ceardlann, cluichí forbartha agus foirne agus turas.
Leanann seoltaí na gcampaí an ráiteas seo. Breis eolais ar www.ogras.ie nó ó na hOifigigh Forbartha thíosluaite. Pictiúir champaí anuraidh ceangailte.

Siar go conamara le tionól gaeltachta chonradh na gaeilge 2011!

Tá An Cheathrú Rua buailte ar an gcósta i gConamara, Co. na Gaillimhe; tá cáil uirthi mar cheann de na Gaeltachtaí leis na tránna is glaine agus is deise sa tír, agus is ann a bheidh Tionól Gaeltachta Chonradh na Gaeilge 2011 á reáchtáil ón 30 Meitheamh - 03 Iúil i mbliana. Tá pacáiste speisialta ar phraghas íseal de €230 curtha le chéile ag Conradh na Gaeilge a chlúdaíonn leaba agus bricfeasta don deireadh seachtaine ón Déardaoin - Domhnach, béilí tráthnóna, turas lae go Dún Aonghasa ar Inis Mór, seimineár, dráma agus imeachtaí sóisialta, agus is féidir clárú don Tionól Gaeltachta ag www.cnag.ie.

Reáchtálfar seimineár dar teideal Buanú Údarás na Gaeltachta in Óstán na Ceathrún Rua ag 8.00in oíche Aoine, 01 Iúil 2011, mar chuid de Thionól Gaeltachta an Chonartha, agus díreoidh na haoichainteoirí ar ról an Údaráis ag cruthú fostaíochta sa cheantar Gaeltachta sa lá atá inniu ann, ar an tábhacht a bhaineann leis seo chun an teanga a choinneáil beo i measc an phobail áitiúil, agus ar atá i ndán don Údarás amach anseo. Fáilteofar roimh lucht an Tionóil agus muintir na háite chuig Seimineár an Tionóil agus cuirfear críoch leis an oíche le ceol, siamsa agus club oíche le Raidió Rí-Rá.

Beidh cuairt ar an séadchomhartha ársa Dún Aonghasa ar Inis Mór, Na hOileáin Árann, ina buaicphointe do lucht freastail an Tionóil Ghaeltachta freisin Dé hAoine, 30 Meitheamh 2011. Rinne an Stát iarratas ar Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO) go mbeadh Dún Aonghasa ainmnithe mar Láithreán Oidhreachta Domhanda, ó is é ceann de na samplaí is fearr de chaiseal cloiche meánaoiseach san Eoraip, rud a chuirfidh Gaeilgeoirí agus lucht staire suim ann araon. Peadar Mac Fhlannchadha
Timire Náisiúnta, Conradh na Gaeilge
+353 (0)91 567824 / +353 (0)87 4188050 Cóilín Ó Cearbhaill
Comheagraí Thionól Gaeltachta Chonradh na Gaeilge
+353 (0)86 8599067 / baclegaeilge@gmail.com