Márta
2012
San Eagrán seo
Príomhscéal2

Gaisce an tSratha Báin

Thionóil breis agus 300 ionadaí agus ball de choistí Gaeilge as gach cearn den tír agus ó thar lear in Óstán Teach Carton, Maigh Nuad ag deireadh na seachtaine le Comóradh 50 bliain de chomórtas Ghlór na nGael a cheiliúradh agus do Bhronnadh Duaiseanna 2011. Ba é príomhaoí na hoíche ná an tAire Sóisearach, Donncha Mac Fhionnlaoich, TD. Bronnadh níos mó ná €160,000 i nduaiseanna ar choistí pobail, choistí scoile agus ollscoile agus ar choistí ó Cheanda, ón Astráil agus ó Albain.

I measc na gcoistí a tháinig ó i gcéin don bhronnadh bhí go leor ann ó Chúige Chonnacht, agus ní dheachaigh siad abhaile le lámha folmha. I mbliana bhuaigh Gaelphobal an tSratha Báin an Duais Náisiúnta ar fiú €40,000 í agus Trófaí Ghlór an nGael.

Dúirt Lorcán Mac Gabhann, Ceannasaí Ghlór na nGael: Le fiche bliain anuas tá an Srath Bán ag déanamh dul chun cinn suntasach ó thaobh chur chun cinn na Gaeilge agus chruthú phobal labhartha na teanga. Is scáthghrúpa é ar Ghaelscoil Uí Dhochartaigh, Chraobh Mhic an Chrosáin de Chonradh na Gaeilge, Naíscoil an tSratha Báin, Chomhluadar an tSratha Báin, Ógras na dTrí Abhainn, Chraobh Chaisleán na Deirge de Chonradh na Gaeilge, Naíscoil na Déirge agus Chairde na Gaelscoile.

Faoi láthair tá siad i mbun feachtais le meánscoil Ghaeilge a oscailt do cheantar an tSratha Báin agus Dhoire. Leagtar béim faoi leith ar an nGaeilge mar theanga teaghlaigh agus, chun é sin a éascú, reáchtáladh seachtainí Gaelchónaí na Spéiríní i mí Aibreáin agus ceann eile i nGartán, Dún na nGall, i gcomhar le Comhluadar Leitir Cheanainn. D’fhreastail suas le 100 duine ar na himeachtaí sin.

Ghabh an tAire Mc Ginley comhghairdeas leis na coisti ar fad a bhuaigh duaiseanna, ach luaigh sé chomh maith gur bhuaiteoirí iad na coistí ar fad a bhaineann páirt nó is trína n-iarrachtaí atá fás agus forbairt agus láidriú reatha ar shaol agus thodhchaí na Gaeilge sa tír.

Bronnadh duaiseanna sa dá chatagóir atá ag an gcomórtas: duaiseanna do choistí gan cunamh fostaíochta agus duaiseana do choiste a bhfuil cúnamh fostaíochta acu. Chomh maith le duaiseanna aitheantais, duaiseanna i réimsí oibre faoi leith, na duaiseanna idirnáisiúnta agus duaiseanna an chomórtais speisialta a eagraítear i measc na gCumann Gaelach sna coláistí Tríú Leibhéal agus an comórtas nua do chlubanna Gaeilge sna meánscoileanna, an Comórtas G!

Tugadh an bualadh bos is mó do Ghaelphobal an tSrátha Báin, Contae Tír Eoghain, a bhuaigh an mhórdhuais náisiúnta den chéad uair, comhartha maith d'fhás agus bhuanú na Gaeilge ar fud na tíre.

D’fhreastail SAOL an ócáid seo, an ócáid is taitneamhaí i saol na Gaeilge, agus tá gailearaí de 25 grianghraf anois le blaiseadh agaibh. Bíonn i láthair idir lucht na n-eagras Gaeilge agus iad siúd a shaothraíonn saíocht agus meanma na teanga ina bpobal féin fud fad na hÉireann agus sa diaspóra fosta.