Márta
2012
San Eagrán seo
Crosfhocal

Trasna

1. stiall bhlasta feola [5] 3. iasc mara [6] 6. léitear é [7] 8. tír gan í, tír gan anam [6] 9. easpa teasa [6] 11. suíomh na meabhrach [7] 14. braon [6] 15. féile eaglasta [5]

Anuas

1. achar ama [4] 2. glór duine [4] 3. spraoi [5] 4. an lá tar éis inniu [7] 5. beannaithe, cráifeach [5] 7. an ball as a dtagann duilleoga agus bláthanna [7] 9. deacracht [5] 10. gan a bheith fliuch [5] 12. stad, toirmeasc, bac [4] 13. ceangal [4]
Seol freagraí anseo

Ainm
Scoil
Seoladh
Ríomhphost
Freagraí
 CROSFHOCAL 180

Buaiteoirí:

Méabh Uí Chualáin,Cladhnach, An Cheathrú Rua, Co na Gaillimhe.
Eimear Ní Ghríofa,Gleann Trasna, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe.

Buaiteirí Scoile:

Fiona Ní Chléirigh, Gaelscoil Thaobh na Coille,An Bhéalláirmín, An Chéim, BÁC 18.
Conall Ó Cualáin,Scoil Mhic Dara (N. Mhóra), An Cheathrú Rua, Co na Gaillimhe.

Freagraí:

Trasna: 1. cearc 3. albain 6. banríon 8. nuacht 9. coicís 11. fothram 14. siosúr 15. turas
Anuas: 1. crúb 2. claí 3. anonn 4. brocach 5. neart 7. rachmas 9. crios 10. sféar 12. toit 13. meas