Feabhra
2012
San Eagrán seo
Agallamh Spórt
BUA IOMRÁITEACH. Is féidir cuid den rás seo i Staid Morton a fheiceáil ar You Tube ach ainm Siobhán Eviston a Ghúgláil. Níl tásc ná tuairisc ná an radharc féin uirthi agus an cúinne deireanach bainte amach ag na mná eile go dtí go n-eitlíonn sí ar luas lasrach tharstu.

Bhí dearmad glan déanta ag Siobhán Eviston ar eachtra agus í fós ina dalta bunscoile i Scoil Neasáin, Baile Harmain na hardchathrach nuair a sheas sí an fód go cróga ar mhaithe le dea-cháil a hathar! A chumas mar pheileadóir faoi ionsaí ag comhscoláire ainneoin go raibh Terry Eviston ainmnithe mar ‘Imreoir na Bliana’ agus gaiscí déanta aige le Shamrock Rovers. Chúlaigh an leaidín gur bhailigh leis. Tharla sin thart faoi scór blianta ó shin agus seo mé anois i mbun agallaimh leis an sciamhaí mná Siobhán, lúthchleasaí den scoth. Fillfimid air sin ar ball beag.

Is i gCill Easra a saolaíodh agus a tógadh Siobhán, Eibhlín agus Ruairi, triúr clainne ag Terry agus Tricia Eviston. Spórt san aer i gcónaí agus, mar a luadh thuas, Terry i mbarr a réime le ‘Rovers’. Cuimhní geala ag Siobhán ar a laethanta bunscoile, ar Mof (Míchéal Ó Fathaigh, Príomhoide) agus ar an múinteoir Máire Ní Dhúfaigh. Spórt chomh maith ar aon chaighdeán le scoth an oideachais. Ní cuimhin léi cathain nach raibh sí i mbun rásaíochta, bíodh seo sa chlós nó ar laethanta spóirt na scoile. Chláraigh mar bhall de Kilmore AC agus í deich mbliana d’aois, agus dhá bhliain ina dhiaidh sin le Raheny Shamrocks. Bhí d’ádh uirthi, a deir sí, go raibh traenálaithe den scoth aici ó thuas sa chlub. Níor chuir Anne Buckley brú ar bith ar na lúthchleasaithe óga faoina cúram ach thug sároiliúint dóibh. “Chothaigh sí grá don spórt ionainn.” Thaitin na rásaí sealaíochta le Siobhán agus bhíodh idir chailíní agus bhuachaillí sna foirne. Ba leor sin mar spreagadh chun iomaíochta, gach seans!

Athrú áirithe ar chúrsaí ansin agus í ag freastal Clochar an Chreidim Naofa i gCluain Tarbh, áit a raibh Enda Fitzpatrick, lúthchleasaí, mar thraenálaí aici. Bhain Siobhán an chéad áit i rásaí Tras Tíre na gColáistí Laighean agus Náisiúnta, agus an dara háit thar 800 méadar.

Agus í sé bliana déag d’aois, tháinig sí faoi chúram Dick Hooper sa chlub. Anois bhí an traenáil ag éirí níos dáiríre agus an iomaíocht níos géire. Rinne sí go maith agus, mar sméar mhullaigh, bhain na Seamróga Rásaí Náisiúnta Sealaíochta Bóthair.

Bhí le sos fad ceithre bliana a ghlacadh de bharr gortaithe. Scoilt sí an dá lorga agus chaith seal dhá bhliain san Astráil. Nuair a d’fhill sí abhus, thosaigh sí ag traenáil ar mhaithe le bheith i mbarr a shláinte ach ní rófhada go raibh an sean‑tnúthán chun rásaíochta ag dó na geirbe aici.

Faoin am seo bhí sí ag obair leis an gcomhlacht árachais Aon. Is dócha go bhféadfaí a rá go raibh an obair ag cur isteach ar an rásaíocht mar go bhfuil bliain saor glactha aici anois chun traenáil go lánaimseartha. Ní beag sin mar caithfear bheith beo chomh maith! A bhuíochas air seo, gach seans, gur bhain sí Rás 800 méadar i gComórtais Shinsir Londain Faoi Dhíon an mhí seo caite in am 2:09:35. Oireann an rith faoi dhíon di toisc í gan a bheith ard agus cumasaíonn sin í chun tabhairt faoin síorchiorclú a éilítear.

Beidh an iomaíocht ar an raon anois roimpi agus é d’aidhm aici a bheith ar an chéad bhanlúthchleasaí Éireannach a rithfidh an 800 méadar in am níos ísle na 2 nóiméad. Is í Curadh Náisiúnta na hÉireann faoi láthair thar an bhfad seo í agus an rás rite aici i 2.06.

D’ádh uirthi Páirc Naomh Áine Chluain Tarbh bheith béal dorais agus is ann a chaitheann sí ceithre uair an chloig ar maidin léi féin, sé lá na seachtaine, roimh di bualadh lena comrádaithe traenála sa chlub tar éis am tae. Paul Mc Kenny a leagann amach a sceidil thraenála, agus tugann Dermot Bradshaw aire do na cúraimí tar éis na seisiún. Níl sí fós i mbarr a cumais mar lúthchleasaí. Aibíonn lúthchleasaithe ban, a deir sí, níos moille ná na fir, agus is féidir go n-aimseoidh siad ard a réime idir 28 agus 30 bliain d’aois. Tá Siobhán féin 27 bliain d’aois faoi láthair. Tuilleadh le teacht uaithi, bí cinnte.

Gaiscígh i saol an spóirt di Sonia O Sullivan agus Terry Eviston, peileadóir! Luann sí Kelly Holmes agus Usain Bolt sa chomhluadar céanna. Seinneann sí ar an bpianó agus ar an ngiotár fuaimiúil agus, gan aon dabht, is é ‘Born to Run’ Bruce Springstein an t‑amhrán is ansa léi! An fear céanna an t-amhránaí is fearr léi freisin. Tá sí faoi anáil theagasc Esther agus Gerry Hicks, machnamh a chothaíonn díriú intinne. Is fiú a rá gur i nGaeilge líofa a bhí an comhrá uile againn, anneoin gan an teanga a bheith á cleachtadh aici mórán le blianta anuas.

Siobhán Eviston.