Aibreán 2014
Clic-Pic don Scéal

Súil Siar ar Sheachtain na Gaeilge 2014

Bhí ceann de na buaicphointí i bhféilire na bhféilte Gaeilge, Seachtain na Gaeilge, ar siúl ó 1-17 Márta 2014. Cuireadh tús oifigiúil leis an bhféile le ceolchoirm sráide ón ngrúpa Seo Linn i gCill Airne, Co. Chiarraí ar 1 Márta 2014 agus cuireadh críoch oifigiúil leis le Ceiliúradh Phobal na Gaeilge i Halla na Cathrach, Béal Feirste ar Lá Fhéile Pádraig.

Chláraigh 200 grúpa níos mó ná 700 imeacht le clár oifigiúil na féile ar www.snag.ie ach meastar go raibh na mílte imeacht ar siúl san iomlán i ngach contae in Éirinn agus in go leor tíortha thar lear, chomh fada i gcéin leis an Liotuáin, an Astráil, Ceanada agus an tSeapáin fiú. Bhí an peileadóir Ciarán Kilkenny agus láithreoirí Máire Treasa Ní Dhubhghaill agus Lynette Fay mar ambasadóirí na féile i mbliana. Is triúr iad a bhfuil grá acu don Ghaeilge agus bhí siad ag freastal ar imeachtaí agus ag cur an fhéile agus an Ghaeilge chun cinn lena linn.

Dúirt Brenda Ní Ghairbhí, Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge:
“Tá buíochas agus comhghairdeas mór le gabháil le gach duine a ghlac páirt i Seachtain na Gaeilge 2014, idir iad siúd a chaith na míonna ag eagrú imeachtaí agus an lucht freastail a bhain tairbhe agus taitneamh as an bhféile.

Níl aon dabht ach go raibh féile den scoth againn i mbliana mar gheall ar an réimse leathan imeachtaí a chuir grúpaí ar fud na hÉireann agus na cruinne ar fáil don phobal. Táimid anois ag lorg aiseolais ó na grúpaí rannpháirteacha ar fad le feabhas a chur ar an bhféile sna blianta romhainn agus ba bhreá linn cloisteáil ón bpobal chomh maith faoina moltaí féin don fhéile.”

I measc phríomhimeachtaí Sheachtain na Gaeilge, bhí Rith 2014, an t-ollrith náisiúnta ó Bhaile Bhúirne go Béal Feirste, ar siúl ó 7 - 15 Márta; bhí Cinemobile ar mhion-chamchuairt na tíre ó 5 - 7 Márta le scoth na scannán Gaeilge a léiriú do dhaltaí scoile ina bpictiúrlann shoghluaiste; bhí Gaelspraoi de chuid St. Patrick’s Festival ar siúl i mBaile Átha Cliath ó 14-17 Márta agus cuireadh ceardlanna raidió ar siúl do dhaltaí scoile chun tacú leo ullmhú do chomórtas clár raidió na féile, a bhuí sin le hÚdarás Craolacháin na hÉireann.

Tá ceistneoir scaipthe ar ghrúpaí chun aiseolas a bhailiú faoin bhféile ó na grúpaí pobail, scoileanna, údaráis áitiúla, leabharlanna, eagraíochtaí cultúir, spóirt agus ceoil, agus grúpaí eile nach iad a d’eagraigh imeachtaí Sheachtain na Gaeilge mórthimpeall na hÉireann agus an domhain. Tá fáilte roimh an bpobal a dtuairimí agus moltaí maidir leis an bhféile a chur chuig eolas@snag.ie chomh maith. Is féidir Seachtain na Gaeilge a leanúint i rith na bliana ar Facebook (SeachtainnaGaeilge) agus ar Twitter (@SnaGaeilge).

EOLAS BREISE:
Brenda Ní Ghairbhí
Bainisteoir, Seachtain na Gaeilge
+353 (0)1 4757401 / brenda@cnag.ie