Aibreán 2014
Clic-Pic don Scéal

Glór na Ceathrún Rua

Bhain Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua Príomhdhuais Trófaí Náisiúnta Ghlór na nGael, urraithe ag Foras na Gaeilge, agus €20,000 urraithe ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta I gComórtas 2013 Ghlór na nGael.

Bronnadh níos mó ná €120,000 ag ócáid bhliantúil Bronnadh Duaiseana Ghlór na nGael i gCluain Tarbh, Baile Átha Cliath. Chruinnigh 350 ó gach cearn den tír don oíche chéiliúrtha Gaelach agus i measc na n-aíonna bhí Gaeil ó Nua Eabhrac agus Ceanada, mic léinn ó Ollscoileanna thuaidh agus theas, agus ar ndóigh ionadaithe na gcoistí áitiúla.

Craoladh an ócáid beo ar an idirlín don chéad uair, rud a lig do dhaoine ‘freastal’ ar an imeacht óna mbailte féin.

B’é an tAire Gaeltachta Donncha Mag Fhionnhaile a bhronn na nduaiseanna, agus bhí urra ó go leor eagrais i láthair, Foras na Gaeilge ina measc.

Ar na duaiseanna a dháileadh, bronnadh An Chéad Áit sa rannóg ‘Gaeltacht’ (urraithe ag Údarás na Gaeltachta); agus Buaiteoir Náisiúnta Ghlór na nGael 2013: €20,000 urraithe ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta & Trófaí Ghlór na nGael (urraithe ag Foras an Gaeilge) ar Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua, Co na Gaillimhe, duais ar luach €20,000 san iomlán. Ag moladh obair an choiste, dúirt Lorcán Mac Gabhann, Ceannasaí Ghlór na nGael:

Oscalaíodh ionad pobail nua i mbliana, ar an gCeathrú Rua, Ionad an Chrompáin atá mar ainm air. Is ionad ilghnéitheach an sean mhonarca seo, a bhí folamh le blianta fada, ach athdhearadh iomlán déanta anois air. Tá an t-ionad suite sa sean eastat tionsclaíochta, béal dorais leis an ionad cúram leanaí agus Seid na bhFear. San ionad féin tá spás spóirt, seomraí ranganna, seomraí cruinnithe, agus spás oiliúna. Tá 60 duine fostaithe ar Scéim FÁS agus Scéim Tuaithe - 30 acu sin lonnaithe san ionad, deichniúr san ionad féin, deichniúr eile ag obair taobh amuigh agus na daoine eile i bpostanna sa phobal. Tá polasaí láidir teanga ag an Comharchumann a dhearbhaíonn go gcaithfidh aon ghrúpa atá ag baint úsáid as an Chrompán, conradh a shíniú go mbeidh na himeachtaí trí Ghaeilge. Tá amchlár seachtainiúil an ionaid lán cheana féin, Luain go hAoine. Tá an-spéis léirithe ag óige an cheantair san ionad, agus tá an coiste ag iarraidh a chinntiú go mbeidh áit lárnach acu in úsáid an ionaid.

Tá na torthaí go léir le fáil ag www.glornangael.ieagus tuilleadh eolais ó ó Ghlór na nGael ag +353 46 943 0974 nó le r.phost fiosru@glornangael.ie.

Seo dhíbh roint grianghraf a tógadh le linn an cheiliúradh.