Aibreán 2014
Clic-Pic don Scéal

COIRM Gael Linn

Bhí suas le 500 páiste thar ceann scór scoileanna ar stáitse idir aisteoirí, cheoltóirí agus dhamhsóirí óga ag féile Choirm Ghael Linn i Halla na Cathrach, Gaillimh, an mhí seo caite. Ó gach cearn de chontae na Gaillimhe a thángadar – leithéidí Ghaelscoileanna Bhaile Átha an Rí agus Locha Riach agus scoileanna Gaeltachta amhail an Spidéal, Ros Muc, Leitir Mealláin, Camus agus na hoileáin Árann.

Bhí an halla lán go béal, agus bhain an fear grinn ‘Giggles’ gáire as an lucht féachana mór a bhí i láthair lena chuid geáitsíochta idir míreanna! Chomh maith le bheith ar stáitse iad féin, chonaic na daltaí seónna breátha ó scoileanna eile agus bronnadh cuimhneachán beag orthu as a bheith rannpháirteach i gCoirm Ghael Linn.

Bhí téamaí traidisiúnta agus úra le sonrú agus, cuid mhaith, faobhar úr ar na seanscéalta "Tír na nÓg, "An Prionsa Dána" agus "An Ghé Órga".

Tá áit lárnach ag Coirm Ghael Linn ar an bhféilire bunscoile ó cuireadh tús léi in 2002, agus beidh naoi gcinn d’fhéilte ar siúl in ionaid éagsúla ar fud na tíre i mbliana ina mbeidh os cionn 3,500 scoláire páirteach. Dúirt riarthóir na bhféilte, Seán Ó Ceallaigh: “Tá traidisiún fada ag Gael Linn i gcur chun cinn na Gaeilge trí na healaíona. Mar gheall ar ócáidí taitneamhacha, spraíúla a chur ar fáil, tá súil againn i nGael Linn spéis na bpáistí seo sa Ghaeilge a neartú agus deiseanna a thabhairt dóibh í a chleachtadh lasmuigh den seomra ranga.”