Meitheamh 2014
Clic-Pic don Scéal

Seapánaigh an Sliotair

Nach ar Chú Chulainn féin a bheadh an lúcháir chathach agus cailíní agus buachaillí Chlub Setanta le feiceáil i ngéariomaíocht iománaíochta le Seapánaigh óga Nihon/Japan Gaels. Is i mBaile Munna, ar pháirc Chumann Báire Setanta na hardchathrach, a thugadar aghaidh ar a chéile i gcath fíochmhar ach gan a bheith fuilteach gur sáraíodh Gaeil óga Setanta le cúilín amháin, 3-5 i gcoinne 4-1. Cúilín gleoite ar fad ag a gcaptaen Yushi a bhain do dhaltaí seo na Seapáine de chuid DCU.

Michael Holian, traenálaí i gClub Setanta, a chéadsmaoinigh ar an iomáint a chur ar chlár seachtainiúil ceoil agus rince a bhí idir chamáin i gClub Setanta ar mhaithe le blaiseadh dár saíocht a sholáthar do na daltaí Seapánacha. Iad seo ag freastal Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU) thíos an bhóthar. I gcomhar le Brendan Gibson, Ballymun Communications, Paul O’Brien, Oifigeach Forbartha CLG sa choláiste, Doire Myler, Coiste Eispéireas na Seapáine (Japanese Experience Committee) in DCU, Barry O’Sullivan agus Proinsias Ó Conghaile, Cathaoirleach Chumann Báire Setanta, seoladh bileoigín chuig lucht Chumann Seapánach DCU. Ghlac Nao Ukai, cathaoirleach an chumainn, leis an dúshlán agus chaith suas le 40 de na Seapánaigh óga, idir fhir agus mhná, sé seachtaine ag diantraenáil sa choláiste agus ar pháirc imeartha fhairsing Shetanta i mBaile Munna. Paul O’Brien agus a fhoireann i mbun a dtraenála sa choláiste, agus Michael Holian féin i dteannta Jem Carey i mbun na gcúraimí céanna sa chlub gach re tráthnóna. “Bhí taithí ag cuid de na daltaí ar an leadóg agus ar an chispheil cheana féin agus tháinig an comhordú is gá don iomáint agus don chamógaíocht chucu sách éasca,” a deir Michael.

Chuir Toyota, ní nach ionadh, suim sa scéal, agus thug Ian Corbett, Bainisteoir Gníomhaíochtaí Margaíochta, urraíocht don tionscadal.

Tá an físeán a rinne Ollie McGlinchey, Ballymun Communications, á réiteach faoi láthair. Bhí John Lyons, TD de chuid an Lucht Oibre, i láthair i measc slua a fuair cuireadh chuig an gcluiche.

Cluiche 15 an taobh agus painéal láidir tacaíochta mar fhir agus mhná ionaid a thug taispeántas cumasach ar fad don slua breá a bhí i láthair an mhí seo caite. Mar is léir ó na grianghraif ní raibh barr cleite isteach ná bun cleite amach chomh fada is a bhain sé le gléasadh na bhfoirne, leis an bhfáilte phíobaireachta a cuireadh rompu agus le ‘warm-ups’ agus gártha ‘catha’ ó na himreoirí ina gciorcal comhair sular caitheadh an sliotar isteach.

Tráthnóna aoibhinn i dtús an tsamhraidh, slua lán de cheol ag déanamh iontais de scileanna na gcuairteoirí. Seans go raibh Seán Óg Ó hAilpín eile i measc na leaideanna go háirithe!

Aon seans go gcumfaidh Nobuyuki Tsujii, pianódóir dall na Seapáine, gairm chun catha camáin dá chómhuintir óga an tsliotair le haghaidh iomaíocht na bliana seo chugainn?

Tuigtear do SAOL agus do Michael go raibh tionchar thar a bheith tábhachtach sa mhalartú seo idir aos óg na hÉireann agus na Seapáine. Malartú ba chóir a fhorbairt agus a bhuanú sna blianta romhainn. Beidh an deis chuige sin mar beidh Nao Ukai, a bhí ina bhall den fhoireann féin, arís ina Chathaoirleach ar Chumann Seapánach DCU an bhliain seo chugainn. “B’iontach an deis seo do dhaltaí na Seapáine cluiche seanda seo na nGael a imirt,” a dúirt sí. “ Táimid buíoch de Chumann Báire Setanta as ucht an t-imeacht sainiúil seo a chruthú.”

Dar le Ian Corbett, Toyota, “Feictear dúinn go mba deis iontach seo do na daltaí Seapánacha bheith beopháirteach sa ghné lárnach seo dár gcultúr.”
Grianghraif le Mícheál Ó Muireagáin, Baile Munna.