Meitheamh 2014
Clic-Pic don Scéal

Filleadh Mhéabha!

Sea, d’fhill Méabh, an bhanríon is iomráití i stair na hÉireann agus an chéad fheimineach riamh, lena cathláin fhíochmhara ar Bhaile Átha Fhirdhia, Lú, an tseachtain seo caite. Í ar thóir tharbh Chuailgne. Chonacthas arís an comhrac fuilteach idir Cú Chulainn agus a leasdeartháir, Ferdia, go héag truamhéalach Shetanta. Thug an tOllamh Paul Gisling tráchtaireacht beo beathach nach mór ar an troid go bás ag Loch Bhaile Lias (Stephenstown Pond) buailte le Cloch Chú Chulainn.

AOIBH AN BHUAITEORA: An Bhanríon Méabh féin (Helena Mullins) agus cuma na sástachta uirthi tar éis an áir agus ainneoin na raice a chothaigh sí!

Tá léiriú iontach ina gcuid ealaíne féin ar eachtra iomlán Tháin Bo Cuailgne in Ionad Loch Bhaile Lias ag daltaí an tséú rang sa scoil náisiúnta áitiúil. Mairfidh seo ar feadh na míosa seo (Meitheamh) a fhad is go bhfuil an fhuil a doirteadh á glanadh de na goirt agus de na cosáin go léir.

ROIMH RÉ! Setanta agus Ferdia lena gceann feadhna ag an bPreas Ócáid roimh tabhairt faoina chéile dóibh sa chomhrac cáiliúil aonair.

Ina dhiaidh sin fáiltíodh roimh an mBanríon agus a lucht leanúna uile nuair a mháirseáladar trí Bhearnas gCuilinn (Golyin Pass) gur ghabadar Cairlinn féin. Ach d’fháiltigh muintir an bhaile rompu toisc, deirtear, go raibh a sáith ite acu de ‘Shuipéar Chú Chulainn’, arán saillte, ar cosc cinnte é ar aon sórt achrainn i bpobal ar bith. Eolas breise:www.thetainmarch.net

SAIGHDIÚIRÍ SINGLE! Baill Chéad Chathlán Mhéabha ag réiteach dá máirseáil trasna Sléibhte Chuailgne. .