Meitheamh 2014
Clic-Pic don Scéal

Tony Mangan fós ag rith tar éís 44,503km!

Ceithre bliana ó shin thuairiscíomar in SAOL go raibh an t-ollreathaí Tony Mangan chun rith trasna an domhain mhóir. Go deimhin d’fheidhmigh SAOL mar chomhordaitheoir dá chéad seal ar an aistear ó Bhaile Átha Cliath, tar éis dó Maratón na hArdchathrach a rith, go caladh Dhún Chaoin. Go leor dár gcairde a thacaigh leis. Ó shin tá 44,503 km curtha dá chosa aige thar 1,012 lá. Tá an tIostanbúl agus naoi cinn de thíortha na hÁise go díreach fágtha ina dhiaidh aige agus a chorp sách traochta ag tabhairt aghaidh ar an Eoraip. An Bheilg, an Rómáin, an Ungáir, Poblacht na Slóvaice agus Poblacht na Seice, An Ostair, an Ghearmáin, an Ísiltír, an Bheilg, an Fhrainc, Cymru agus tír na hÉireann le trasnú anois.

ÓN ÁIS DE BHOGSHODAR GO DTÍ AN EORAIP! Ainneoin na ndeacrachtaí, thrasnaigh Tony Droichead Bosphorus ón Áis go dtí an Eoraip i dtús na míosa seo.

Bhí fadhb mhór aige ceadúnas a fháil chun rith trasna Droichead Bosphorus a nascann an Áis leis an Eoraip, ach níos mó ná lántacaíocht faighte aige ó Erok Yuksel in Ambasáid na hÉireann in Ankara agus é ag déileáil le Bosphorus Bridge Security Department thar a ceann. Ní seo an chéad uair ar baineadh siar as de bharr maorlathais!

Tá blag nach mór laethúil coinnithe ag Tony agus neart grianghraf glactha aige. Sháraigh sé naimhdeas, amhras, maslaí, baol príosúnachta, nathair nimhe, ocras, easpa lóistín, fuacht agus rótheas ach, ar an mórchuid, misníodh é le cairdeas, gártha molta, cineáltas agus cabhracht. Suáilcí agus duáilcí an chine dhaonna blaiste aige ina n-iomadúlacht. ‘A Man for all Experiencers’ é Tony gan aon agó agus ríomhfar an scéal uile i leabhar atá cheana féin a bheartú.

AN CHÉAD CHOISCÉIM! Cé Dhún Chaoin sroichte gur sháigh Tony a chosa san Aigéan Atlantach ceithre bliana ó shin.

Tá fonn air cúrsa amháin breise thart ar Éirinn go léir a chur de roimh dó ceann scríbe a bhaint amach. “Táim ag súil le cúrsa 1,500 nó 1,600 km a rith ag tosú ag an ionad farantóireachta i mBaile Átha Cliath an 13 Meán Fómhair. Ar aghaidh ansin via Béal Feirste, Latharna, Cionn Mhálanna, Gaillimh, Cairn Uí Neid, Corcaigh, Cill Chainnigh, Port Láirge, Loch Garman agus Bearnas na Diallaite. “Ritheas thart faoi 365 km an chéad bhabhta den turas seo ceithre bliana ó shin agus láithreoidh an ceann seo Éire i measc na mórthíortha. Is ann is dúil dúinn a bheith. De réir mar a bhím ag taisteal, is mó fós mo bhród as bheith i m’Éireannach.”

LÁN DE CHEOL: Léiríonn an grianghraf seo bua speisialta ag Tony go meallann sé cairdeas go hiondúil, pé tír ina bhfuil sé.

Go deimhin tá an cúrsa seo á leagadh amach faoi láthair. Más mian le léitheoir SAOL ar bith seal a chaitheamh ar bhóithre na hÉireann le Tony is féidir glaoch ar Siobhan ag 087/2931029 nó bogshodar isteach chuig siobhan.theworldjog@gmail.com Tá neart eolais eile le cnuasach ag www.theworldjog.com

Maratón Bhaile Átha Cliath mar sprioc aige agus mar sméar mhullaigh a ghaisce Dé Luain 27 Deireadh Fómhair na bliana seo. An té nach mbeadh meas aige nó aici ar éacht seo Tony, níl an rómánsaíocht ag rith ach ina drithlín trína fhéitheacha!

GO hARD I bPEIRIÚ: Gach cuma go raibh sé ar a sháimhin só ar Mam Abra La Raya ach barrphointe 14,172 troigh fós le sárú aige.

Is ar son AWARE atá Tony i mbun an turais seo agus deir sé “Ní gá rith mórthimpeall an domhain ach cuidíonn go fiú siúlóide nó bogshodair ghairid síos an bhóthar le do mheanma mar go seoltar ionoirfin chuig an inchinn. Bhí mé ansin chomh maith.” Is féidir teacht ar AWARE ag:
72 Sraid Liosain Íochtair,Baile Átha Cliath 3,
Fón: 01 661 7211
01 661 7211 SAOR

 

COMHAR NA gCOMHARSAN! Réidh chun rith trasna Droichead Bosphorus. Slán le cáirde- “Thanks to Erok in the Irish Embassy for helping me secure a permit for running across this non pedestrian bridge.Also it was great to run with six local runners. Including my host Baris and great helper Ercan.” Tony.