Deireadh Fómhair
2011
San Eagrán seo
Baile

D’fhógraigh Eibhlín Ní Chonghaile ó Raidió na Gaeltachta buaiteoirí Chomórtais Liteartha Oireachtas na Gaeilge ag searmanas i bPáirc an Chrócaigh an mhí seo caite. Bhí scríbhneoirí a bhfuil cáil le fada orthu agus scríbhneoirí nach bhfuil ach i dtús a réime ina measc siúd ar bronnadh duaiseanna orthu. Is iad Comórtais Liteartha an Oireachtais na comórtais is mó le rá maidir le scríbhneoireacht na Gaeilge. Tagann gach gné de litríocht na Gaeilge i gceist le níos mó ná 15 catagóir comórtais lena mbaineann ficsean, an gearrscéal, an t-amhrán, an gearrscannán agus cineálacha eile. I measc na mbuaiteoirí i mbliana bhí Labhrás Ó Finneadha, a bhfuil cónaí air i Lucsamburg, a fuair an duais don scríbhneoir úr is fearr, Proinsias Mac a’ Bhaird a fuair an duais don úrscéal ficsean éadrom is fearr agus Colm Breathnach as Léim an Bhradáin, Co. Chill Dara a rug leis duais na filíochta. Fuair Brian Ó Baoill agus Oisín Ó hEartáin (mac iníne le Brian) an chéad áit d’fhicsean do dhaoine óga. Bronnadh gradam speisialta freisin ar Bhrian Ó Baoill ag an searmanas. Bhí scríbhneoirí óga as gach cearn den tír i láthair ag an searmanas freisin chun glacadh le duaiseanna a bhuaigh siad sna comórtais do dhaoine óga. Bhí éagsúlacht réimsí ag baint leis na comórtais dóibhsean chomh maith, mar shampla an ghearrscéalaíocht agus an iriseoireacht.

“Bíonn spreagadh ag scríbhneorí na Gaeilge i gComórtas Liteartha an Oireachtais an cumas agus an chruthaitheacht atá iontu a chur os comhair an tsaoil mhóir" arsa Liam Ó Maolaodha, Stiúrthóir Oireachtas na Gaeilge. “Bhí níos mó ná 250 istigh ar dhuaiseanna i 15 catagóir i mbliana agus is cuid den soiscéal againn gur tuar bisiúlachta agus foráis don scríbhneoireacht i nGaeilge an cumas atá iontusan a chothú.”

Is iad Comórtais Liteartha Oireachtas na Gaeilge, atá 114 bliain ar an bhfód, na comórtais liteartha Gaeilge is airde clú. Bhuaigh scríbhneoirí cáiliúla de chuid na hÉireann, Pádraig Mac Piarais, Máirtín Ó Cadhain agus Nuala Ní Dhomhnaill ar chuid acu, duaiseanna sna comórtais seo anuas trí na blianta sin.

Tuilleadh eolais le fáil ó 01/4753857.

Comórtais Liteartha an Oireachtais 2011

Tá liosta na mBuaiteoirí ar fail ag www.antoireachtas.ie