Deireadh Fómhair
2011
San Eagrán seo
GnéAlt
AN CAINTEOIR IS FEARR: Colm Ó Néill, ó Choláiste Eoin, Baile an Bhóthair, Baile Átha Cliath, an cainteoir is fearr ag féile Ri Chéile 2011, in éineacht le Sìne NicIlleathain ó Comunn na Gàidhlig, Alba (ar chlé), agus Seán Ó Ceallaigh, Gael Linn (ar dheis)
BUAITEOIRÍ THRÁTH NA gCEISTE: Scoláirí as Éirinn agus Albain a bhuaigh an Tráth na gCeist dátheangach a reáchtáladh mar chuid d’fhéile Ri Chéile 2011 in éineacht le Alison Ní Dhorchaidh (dara duine ó dheis), a chuir na ceisteanna!

Chruinnigh suas le dhá scór scoláirí iar-bhunscoile agus a múinteoirí ó Éirinn (thuaidh agus theas) agus ó Albain le chéile i gCluain Dolcáin, Baile Átha Cliath d’fhéile Ri Chéile 2011. Ócáid í Ri Chéile a thugann deis do dhéagóirí ó Éirinn agus ó Albain bualadh le chéile, eolas a chur ar theanga dhúchais an dá thír agus comparáid a dhéanamh eatarthu. Eagraíonn Gael Linn an fhéile seo i gcomhar le Comunn na Gàidhlig in Albain agus bíonn sí páirtmhaoinithe ag an eagraíocht Colmcille.

Is ón 28 - 30 Meán Fómhair a bhí an fhéile ar siúl, agus is in ionad cultúrtha Áras Chrónáin a reáchtáladh formhór na n-imeachtaí thar na trí lá. Leagadh amach clár cuimsitheach don tréimhse, mar a bhí rang Gaeilge/Gaidhlig, chomh maith le tráth na gceist dátheangach agus imeachtaí ceoil agus spraoi. Tugadh léargas do na rannpháirtithe ar bhunú agus ar stair Mhuintir Chrónáin agus ar an obair atá curtha i gcrích acu ó thaobh na Gaeilge de. Bhí deis chomh maith ag na rannpháirtithe cuairt a thabhairt ar na scoileanna áitiúla, Gaelscoil Chluain Dolcáin agus Coláiste Chilliain. Anuas air sin, d’fháiltigh an Comhairleoir Pamela Kearns, Leas-Mhéara Chontae Átha Cliath Theas roimh an ngrúpa ag ócáid chathartha in oifigí na Comhairle.

Ba é buaicphointe na féile ná an Fóram Cainte sa dá theanga ag a labhair na cainteoirí óga ar feadh trí nóiméad ar a rogha téama féin ! I measc na dtopaicí a bhí faoi chaibidil bhí Facebook, Na Meáin Chumarsáide, Laethanta Saoire, Popchultúr agus Cluichí Oilimpeacha 2012. Bhí Seán Ó Ceallaigh ó Gael Linn ina chomhchathaoirleach ar an bhfóram cainte in éineacht le Sìne NicIlleathain ó Comunn na Gàidhlig. Is iad Seán Ó Gallchóir, Réamoinn Ó Ciaráin agus Alison Ní Dhorchaid, an triúr acu líofa sa dá theanga, a bhí ag moltóireacht agus bhronnadar na duaiseanna seo a leanas:

An Cainteoir is fearr as Éirinn - Oisín Mac Aoidh, Coláiste Cholmáin, Iúr Ciinn Trá, Co. an Dúin

An Cainteoir is fearr as Albain – Eilidh Chaimbeul, Acadamaidh Inbhir Phleofharain, Alba

An Cainteoir is fearr sa chomórtas – Colm Ó Néill, Coláiste Eoin, Baile an Bhóthair, Co. Bhaile Átha Cliath

Tuilleadh eolais: Niamh de Búrca 01:6753303/niamh@gael-linn.ie