Bealtaine
2012
Clic-Pic don Scéal
Príomhscéal2

Ar ócáid speisialta le linn fhéile Sean-Nós Cois Life bronnadh 'Gradam Shean-Nós Cois Life' ar Mhicheál Ó Cuaig (Conamara) i gClub na Múinteoirí, 36 Cearnóg Pharnell. Bronnadh an gradam ar Mhicheál as ucht an tsaibhrithe atá déanta aige ar an amhránaíocht dhúchasach thar na blianta. Is mar chomhartha ómóis agus measa a bronnadh an gradam seo, píosa dealbhóireachta ó lámha an ealaíontóra Clíodna Cussen.

Ar an mbonn cré-úmha a bronnadh tá íomhá ón scéal miotaseolaíochta Iomramh Bhrain, ina mealltar Bran go dtí an saol eile le hamhrán álainn. Is as ceantar Chill Chiaráin i gConamara do Mhicheál Ó Cuaig. Tá aithne fhorleathan air toisc a chuid oibre le Féile Chomórtha Joe Éinniú go príomha. Tá taighde déanta aige ar amhráin a cheantair dhúchais agus tá sé ag múineadh amhrán do dhaoine óga le fada an lá. Aithnítear é mar amhránaí breá a bhfuil stór d’amhráin áitiúla neamhchoitianta aige. Is mar chomhartha ómóis agus measa dá chuid oibre ar son thraidisiún a cheantair dhúchais féin a bronnadh Gradam Shean-Nós Cois Life air le linn na féile i mbliana.

D’éirigh thar barr leis na seisiúin agus leis na ceardlanna amhránaíochta agus ní raibh aon chaill ar na steipeanna a rinneadh ná ar an gceol a seinneadh mar ghnéchuid den chibeal. Ba seo an t-aonú bliain ar fhichid a reáchtáladh Sean-Nós Cois Life agus tá lucht a eagraithe, Antaine Ó Faracháin, Máire Ní Choilm, Deirdre Nic Eanruig, Marie Riney, Lorcán Mac Mathúna, Máire Ní Chróinín agus Mairead Ní Oistin le moladh go spéir. Comhartha air sin iarghradamóiri agus scata mór de cheoltóirí, Tony McMahon ina measc, a bhí ann chun blas na hócáide a cheiliúradh.

Tuigtear do SAOL go bhfaightear gach tacaíocht chomh maith i gcónaí ó chlub amhránaíochta An Góilín agus ó Thadhg Mac Pháidín, Club na Múinteoiri.