Bealtaine
2012
Clic-Pic don Scéal
Gné Alt
OLLDUAISEANNA: Ní bocht in aon chor luach na nduaiseanna a bhí le baint sa chrannchur a eagraíodh don ócáid. Ann agus Anthony Barton lena ngasúir, Holly agus Scott, á scrúdú i dteannta Míchíl Uí Mhuircheartaigh. Cnuasaíodh €2,500!

Gaelscoil an Chuilinn i gceantair Bhaile an Tirialaigh agus Mhulach Eadrad Chontae Bhaile Átha Cliath an t-aon Ghaelscoil nua a osclóidh a doirsí i mbliana. Tá feachtas ceithre bliana saothraithe ag na tuismitheoirí agus beidh an scoil lonnaithe i bhfoirgnimh fholmha scoile ar feadh cúpla bliain. Tosnófar le rang amháin agus faoin am go mbeidh scoil úrnua acu, atá geallta don scoilbhliian 2015/16, is féidir bheith cinnte go mbeidh líon na ngasúr méadaithe go mór. Seo a thug Mícheál Ó Muircheartagh le fios agus é ag caint le linn ócáide in Óstán Carlton sa cheantar. Mhol sé agus spreag sé gach duine atá bainteach leis an scoil. Is féidir eolas a fháil faoin scoil agus, go deimnin, leanaí a chlárú do Mheán Fómhair seo chugainn ag 086 3236187 nó chuig r.phost gaelscoilanchuilinn@gmail.com.

CLG: Ní fhágfar an iomáint as an áireamh i gClub Bhaile an Tirialaigh agus Gerard Stritch, Garmannach, i mbun cúraimí ann. I dteannta Mhíchíl Uí Mhuircheartaigh chomh maith anseo tá Charlie agus Paddy Cleary, iománaí agus peileadóir. Tugadh iasacht gheansai an chlub seal don Chiarraíoch!
MNÁ NA CÚISE: Saoirse Casey, Niamh Boyce, Siobhan Barber, Naomi Casey, Edel Mc Ginn agus Alision Barber i gcomhar ar mhaithe le Gaelscoil an Chuilinn.