Bealtaine 2011
San Eagrán seo
Príomhscealta
Trófaí agus seic go mba fiú €40,000 é á mbronnadh ar mhuintir An Chairn mar bhuaicphointe na hócáide le linn Bhronnadh agus Ceiliúradh Ghlór na nGael san Óstán Carton House.

Thionóil breis agus 300 ionadaí agus baill de choistí Gaeilge ó fhud fhad na tíre, agus thar lear, in Óstán Teach Carton, Maigh Nuad an mhí seo d’imigh tharainn ag ceiliúradh Comóradh 50 bliain de chomórtas Ghlór na nGael agus do Bhronnadh Duaiseanna 2010.

Ba é príomhaoi na hoíche ná an tAire Sóisearach nua, Dinny McGinley TD. Bronnadh níos mó ná €150,000 i nduaiseanna, sa bhliain seo, ina bhfuil Glór na nGael ag comóradh 50 bliain. Agus i mbliana bhí duaiseanna agus urra nua le fógairt.

I measc na gcoistí a tháinig ó i gcéin don bhronnadh bhí go leor ann ó Chúige Uladh, agus ní dheachaigh siad abhaile le lámha folmha.

I mbliana bhuaigh Coistí ar fud na tíre duaiseanna ar luach €160,000 in aitheantas a n-iarrachtaí áitiúla le cur chun cinn na Gaeilge. Tugadh bualadh bos is mó na hoíche do Chomharchumann Carn Tóchair, Machaire Rátha i gCo Doire, a bhuaigh an mhórdhuais náisiúnta don chéad uair, comhartha maith d'fhás agus bhuanú na Gaeilge ar fud na tíre. Bronnadh seic ar luach €40,000, urraithe ag Roinn Gnóthaí Pobal, Comhionannais agus Gaeltachta orthu.

Ag labhairt ag an ócáid dúirt Lorcán Mac Gabhann, Ceannasaí Ghlór na nGael:

Is iomaí duais atá buaite thar na blianta ag Carn Tóchair agus ní haon ionadh an coiste a fheiceáil arís i measc na mbuaiteoirí i mbliana. Lonnaithe faoin dtuath i nDeisceart Cho. Dhoire cuireann an coiste seo réimse leathan de sheirbhísí Gaeilge, agus seirbhísí as Gaeilge ar fáil, idir Oifig an Phoist, siopa, ranganna, tacaíocht don naíonra agus don scoil áitiúil, forbairt gnónna, tograí timpeallachta agus eile.

Ghabh an tAire Mc Ginley comhghairdeas leis na coistí ar fad a bhuaigh duaiseanna ach luaigh sé chomh maith gur buaiteoirí iad na coistí ar fad a bhaineann páirt nó is tríd a n-iarrachtaí go bhfuil fás agus forbairt agus láidriú reatha ar shaol agus todhchaí na Gaeilge sa tír.

Bronnadh duaiseanna sa dá chatagóir atá ag an gcomórtas: duaiseanna do choistí gan cúnamh fostaíochta agus duaiseana do choiste a bhfuil cúnamh fostaíochta acu. Chomh maith le duaiseanna aitheantais, duaiseanna i réimsí oibre faoi leith, na duaiseanna idirnáisiúnta agus duaiseanna an chomórtais speisialta a eagraítear i measc na gCumann Gaelach sna coláistí Tríú Leibhéal agus an comórtas nua do chlubanna Gaeilge sna meánscoileanna, an Comórtas G!